HYDROEKOL - pozemné stavby, inžinierske siete

Spoločnosť sa zaoberá hlavne stavbou kanalizácií a vodovodov, ekologickými a vodohospodárskymi stavbami, z čoho vyplynul aj názov spoločnosti.

HYDROEKOL - pozemné stavby, inžinierske siete

hydroekol - stavby, siete, kanalizácia, vodovody, cesty, dolný kubín

Spoločnosť sa zaoberá hlavne stavbou kanalizácií a vodovodov, ekologickými a vodohospodárskymi stavbami, z čoho vyplynul aj názov spoločnosti.

Adresa: Nemocničná ul 1, 026 01 Dolný Kubín
Telefón:+421 43 5865701, 5865711-12
E-mail:hydroekol@hydroekol.sk

Neskôr sa rozsah našej činnosti rozšíril aj o iné odvetvia stavebníctva. Firma disponuje kompletným technickým a personálnym vybavením na realizáciu týchto stavieb:

Vodohospodárske stavby
Priemyselné stavby
Dopravné stavby
Pozemné stavby
Inžinierske siete

Spoločnosť HYDROEKOL DOLNÝ KUBÍN spol. s r.o. je nástupníckou spoločnosťou firmy Hydroekol s.r.o., ktorá vznikla v roku 1991 ako konzorcium – združenie fyzických osôb. Jeho zakladateľmi boli Ing. Martin Hrnčiar a Ing. Eva Ďaďová, neskôr sa toto združenie pretransformovalo na spoločnosť s ručením obmedzeným. Firma spočiatku pôsobila v prenajatých priestoroch a zamestnávala 5 pracovníkov. Zaoberala sa činnosťou v oblasti vodohospodárskych stavieb. Spočiatku realizovala len malé stavby nenáročné na množstvo personálu a potrebné mechanizmy a nákladné autá si prenajímala od subdodávateľských firiem.

Už koncom prvého roku svojej činnosti firma zakúpila prvé vozidlá, mechanizmy pre zemné práce a drobnú mechanizáciu. Postupom času, s pribúdajúcim strojovým a automobilovým parkom sa zväčšoval aj rozsah prác a objem zákaziek a ukázalo sa, že činnosť len v oblasti vodohospodárskych stavieb firmu neuživí. Z tohto dôvodu spoločnosť postupne vyškolila odborníkov a získala oprávnenia na činnosť.Od svojho založenia firma systematicky rozširovala personálne zloženie a v súčasnosti má firma k dispozícii kvalitný a patrične kvalifikovaný manažment spolu s vysokokvalifikovanými výrobnými pracovníkmi. Vo firme pôsobia skúsení stavbyvedúci s dlhoročnou praxou a poskytujú investorom najvyššie kvalitatívne záruky. Okrem stálych zamestnancov firma už 10 rokov zamestnáva odsúdených z Nápravno-výchovného ústavu Ružomberok a 7 rokov odsúdených z NVÚ Martin.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v celom rozsahu činnosti poskytovať zákazníkom trvale najvyššiu kvalitu za čo najkratší čas a plne ich uspokojiť, využiť bohaté skúsenosti vysoko kvalifikovaných pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia i výroby, ktorí v praxi ovládajú najmodernejšie pracovné postupy a technolócie, a ktoré nás predurčujú k plneniu priaznivých hospodárskych výsledkov a dosiahnutiu plánovaných mét.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.