Ďalšie stavebné firmy a spoločnosti v Dolnom Kubíne a okolí

HYDROEKOL - pozemné stavby, inžinierske siete

Spoločnosť sa zaoberá hlavne stavbou kanalizácií a vodovodov, ekologickými a vodohospodárskymi stavbami, z čoho vyplynul aj názov spoločnosti.

  • iné
  • Dolný Kubín

URBAN PROJEKCIA - architektúra, interiér a realizácia

Okrem projektovej činnosti sa zaoberáme aj akciami komplexne, teda od zahájenia akcie do jej ukončenia / projektovanie, inžiniering aj realizácia stavieb , vrátane interiérov /. Zabezpečujeme aj stavebný dozor.

  • iné
  • Dolný Kubín