Úvod > Firmy a služby > Cestovanie a doprava

Prehľad cestovných agentúr a dopravných firiem v Dolnom Kubíne a okolí

CK Almaxtour - cestovná kancelária

  • Cestovanie a doprava
  • Dolný Kubín

North Slovakia Camion - Medzinárodná a vnútroštátna preprava tovaru

Poskytovanie výletných plavieb na Oravskej priehrade spolu s ubytovaním vo vlastnom kempe síce nepatria medzi naše hlavné činnosti, ale sú tu preto, aby sme početným návštevníkom Slovenska a Oravského regiónu spríjemnili chvíle tu strávené...

  • Cestovanie a doprava
  • Dolný Kubín

KOBIT - SK- letná, zimnú údržba ciest

Obchodný sortiment spoločnosti tvoria vozidlá na zber a odvoz komunálneho odpadu, transportná technika a špeciálne nadstavby. Celkovo sortiment dnes tvorí viac ako 120 typov strojov, zariadení a nadstavieb.

  • Cestovanie a doprava
  • Dolný Kubín

JK - TAXI - preprava osôb

Vnútroštátna a medzinárodná preprava osôb po celej Európe.

  • Cestovanie a doprava
  • Dolný Kubín