Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Dolný Kubín

HVIEZDOSLAV

Florinov dom, Dolný Kubín

Výstava pri príležitosti 170.výročia narodenia významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Okrem ...

JÚN: KAM ZA KULTÚROU NA ORAVE

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Prehľad aktivít Oravského kultúrneho strediska v júni 2019. Viac na www.osvetadk.sk

KAM ZA KULTÚROU V JÚNI

Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Kultúrny program Mestského kultúrneho strediska na jún 2019. Viac na www.msksdk.sk

KLUB GARÁŽ - JÚN 2019

Klub Garáž na Hviezdoslavovom námestí 2190, Dolný Kubín

Klub Garáž pripravil program na jún 2019. Viac na facebook/Garáž klub

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Ťatliakova 2051/8, 02601, Dolný Kubín

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných ...

REMESLO V MESTE

Florinov dom, Dolný Kubín

Prezentácia ľudových remesiel. Viac na www.oravskemuzeum.sk Originálne časy: Od: 2019-06-03 10:00 Do: 2019-09-22

VESMÍR OČAMI DETÍ

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Celoštátna posúťažná výstava s astronomickou tematikou. Viac na www.osvetadk.sk Originálne časy: Od: 2019-06-05 po - ...

VÝSTAVA ŽIAKOV ZUŠ P.M.BOHÚŇA

MsKS - výstavná sieň, Dolný Kubín

Absolventská výstava žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne. Viac na www.msksdk.sk

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a ...

VYŠNOKUBÍNSKE PRVIESENKY

Obecný úrad - sála, Vyšný Kubín

Pozvánka na XV.ročník prehliadky mladých recitátorov poézie a prózy žiakov zo základných a materských škôl v obvode ...

KUBÍNSKA LETNÁ ČITÁREŇ

Park M.Kukučína v altánku, Dolný Kubín

Oddychovým miestom pre Kubínčanov i návštevníkov mesta je Letná čitáreň v parku, ktorá bude vytvorená z knih...

OBECNÉ SLÁVNOSTI POD OSTRÝM VRCHOM

Dlhá nad Oravou

13. Obecné slávnosti v Dlhej nad Oravou. Obec ponuka dvojdňový kultúrno - športový program. Viac na www.dlhanadoravou.sk

OBCHOD NA KORZE

MsKS - divadelná sála, Dolný Kubín

Premietanie československého „oskarového“ filmu z roku 1965 na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana. Viac na ...

TVORIVÁ DIELŇA - KERAMIKA

MsKS - klubovňa č.104, Dolný Kubín

tvorivá dielňa v rámci projektu „Poviem ti príbeh a naučím ťa...III.“ podporené FPU, hand-made keramika, limitovaný ...

NOVOTSKÁ HRUDKA A JARMOK SYROV

Novoť

Obec Novoť, Agrovex Novoť, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského ...

NOC KRVAVEJ GRÓFKY

Oravský hrad, Oravský Podzámok

Prvá nočná prehliadka letných prázdnin vyrozpráva príbeh najkrvilačnejšej ženy sveta Alžbety Báthoryovej... Viac na ...

KONCERT LENKY FILIPOVEJ

Oravský hrad, Oravský Podzámok

Koncert charizmatickej speváčky a hudobníčky, ktorá bude vystúpovať na hrade. Viac na www.oravskemuzeum.sk