Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Dolný Kubín16.6.2019

DEŇ RODINY: TRÉNING KROTITEĽOV

Námestie Slobody pred MsKS, Dolný Kubín

V rámci 7. ročníka Dňa rodiny sa uskutoční spoločensko - športové podujatie - tréning krotiteľov. Nebude chýbať ...

BURZA ZBERATEĽOV

MsKS - estrádna sála, Dolný Kubín

Stretnutie zberateľov mincí, bankoviek, známok, autíčok, pohľadníc, nálepiek, kníh, odznakov, gramoplatní... Vstup ...

HVIEZDOSLAV

Florinov dom, Dolný Kubín

Výstava pri príležitosti 170.výročia narodenia významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Okrem ...

JÚN: KAM ZA KULTÚROU NA ORAVE

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Prehľad aktivít Oravského kultúrneho strediska v júni 2019. Viac na www.osvetadk.sk

KAM ZA KULTÚROU V JÚNI

Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Kultúrny program Mestského kultúrneho strediska na jún 2019. Viac na www.msksdk.sk

KLUB GARÁŽ - JÚN 2019

Klub Garáž na Hviezdoslavovom námestí 2190, Dolný Kubín

Klub Garáž pripravil program na jún 2019. Viac na facebook/Garáž klub

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Ťatliakova 2051/8, 02601, Dolný Kubín

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných ...

REMESLO V MESTE

Florinov dom, Dolný Kubín

Prezentácia ľudových remesiel. Viac na www.oravskemuzeum.sk Originálne časy: Od: 2019-06-03 10:00 Do: 2019-09-22

VESMÍR OČAMI DETÍ

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Celoštátna posúťažná výstava s astronomickou tematikou. Viac na www.osvetadk.sk Originálne časy: Od: 2019-06-05 po - ...

VÝSTAVA ŽIAKOV ZUŠ P.M.BOHÚŇA

MsKS - výstavná sieň, Dolný Kubín

Absolventská výstava žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne. Viac na www.msksdk.sk