Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Dolný Kubín12.6.2019

HVIEZDOSLAV

Florinov dom, Dolný Kubín

Výstava pri príležitosti 170.výročia narodenia významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Okrem ...

JÚN: KAM ZA KULTÚROU NA ORAVE

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Prehľad aktivít Oravského kultúrneho strediska v júni 2019. Viac na www.osvetadk.sk

KAM ZA KULTÚROU V JÚNI

Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Kultúrny program Mestského kultúrneho strediska na jún 2019. Viac na www.msksdk.sk

KLUB GARÁŽ - JÚN 2019

Klub Garáž na Hviezdoslavovom námestí 2190, Dolný Kubín

Klub Garáž pripravil program na jún 2019. Viac na facebook/Garáž klub

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Ťatliakova 2051/8, 02601, Dolný Kubín

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných ...

REMESLO V MESTE

Florinov dom, Dolný Kubín

Prezentácia ľudových remesiel. Viac na www.oravskemuzeum.sk Originálne časy: Od: 2019-06-03 10:00 Do: 2019-09-22

VESMÍR OČAMI DETÍ

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Celoštátna posúťažná výstava s astronomickou tematikou. Viac na www.osvetadk.sk Originálne časy: Od: 2019-06-05 po - ...

VÝSTAVA ŽIAKOV ZUŠ P.M.BOHÚŇA

MsKS - výstavná sieň, Dolný Kubín

Absolventská výstava žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne. Viac na www.msksdk.sk