Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Dolný Kubín23.9.2018

150 ROKOV ORAVSKÉHO MÚZEA

Florinov dom, Dolný Kubín

V roku 2018 uplynie 150 rokov od vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade, predchodcu terajšieho ...

SEPTEMBER: KAM ZA KULTÚROU NA ORAVE

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás pozýva v ...

INŠPIROVANÍ ORAVOU

Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín

Výstava o oravskej architektúre, prírode a ľuďoch v nej sú stále vďačným námetom neprofesionálnych oravských ...

UMENIE 19. STOROČIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Oravská galéria - Veľká výstavná sieň, Dolný Kubín

Výstava zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach. Viac na www.oravskagaleria.sk

THEODOR JOZEF MOUSSON

Oravská galéria - Malá výstavná sieň, Dolný Kubín

Výstava maliara Zemplína, zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Viac na www.oravskagaleria.sk

VEČERNĚ KÚPANIE

Aqua Relax Dolný Kubín

Deti do 12 rokov majú povolený vstuo len s dospelou platiacou osobou. Viac na www.aquakubin.eu

PRIESTOROVÉ VARIÁCIE

MsKS - fotogaléria, Dolný Kubín

Výstava žiackych prác SŠ z Nižnej. Viac na www.msksdk.sk

HUDOBNÁ KUBÍNSKA JESEŇ

Dolný Kubín

XV. Medzinárodný hudobný festival. Program si pozrite na www.khj.sk

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Ťatliakova 2051/8, 02601, Dolný Kubín

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných ...

KURZ FOTOGRAFOVANIA

MsKS - klubovňa, Dolný Kubín

Kurz pre deti i dospelých, začiatočníkov i mierne pokročilých. Viac na www.msksdk.sk

TURISTIKA ADRENALÍN NA KOLIESKACH ?

pred budovou Mestského úradu Dolný Kubín

Cieľom podujatia je mapovanie odstrániteľných bariér v meste, inštitúciách, verejne prístupných budovách a zvyšovanie ...

32. JARMOČNÉ KUBÍNSKE AKORDY

MsKS - divadelná sála, Dolný Kubín

Populárna súťaž amatérskych spevákov s hosťom spevákom Ľudovítom Kašubom s hudobným doprovodom Fresh Band. V programe ...