dolnykubin.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Práca, pracovné miesta, ponuky a brigády v Dolnom Kubíne a okolí

Ponuky 1-20 z 55

Ponuky práce Dolný Kubín a okolie

Obchodný zástupca predaj klimatizácie Bratislava

  Dátum pridania: 23.1.2017

 Hladáme obchodného zástupcu pre predaj klimatizácií pre lokalitu Bratislava , Zaslanie životopisu mailom , následne si vieme dohodnúť pracovný pohovor

Operátor špecialista (Dolný Kubín)

  Dátum pridania: 23.1.2017

 

Bankár špecialista I - Hypotekárny špecialista - Dolný Kubín

  Dátum pridania: 22.1.2017

 bankovníctvo , V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite Váš životopis e-mailom prostredníctvom online formulára.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Z kapacitných dôvodov môžeme odpovede zasielať tým z uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky a budú pozvaní na pohovor. Ďakujeme za pochopenie.

Ekonomicko – finančna firma

  Dátum pridania: 21.1.2017

 Ekonomicko – finančna firma Hľadáme správnych mladých ľudí na vedúce pozície z dôvodu rozširovania kancelárskych ekonom-finančných centier nižšie uvedených miest, práca je zameraná na kompletný trh a jeho možnosti (projekty, audity fyzických a právnických osôb) Nepracujeme formou kvantity, ale kvality odvedenej práce a dobrého mena. - flexibilný pracovný čas - odborná pomoc profesne starších kolegov a kvalitný systém vzdelávania (bezplatná rekvalifikácia) - reprezentatívne priestory v centre mesta - možnosť garantovaného kariérneho rastu Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP) Ak sa chcete uchádzať o tieto pozície, zašlite životopis na mail zidekova.praca@gmail.com. Na pohovor budú pozvaní len vybraní záujemcovia, tel. +421 911 149 465.

Operátor kvality na lakovni

  Dátum pridania: 21.1.2017

  , Životopisy prosíme zasielať mailom, prípadne poštou.
Oslovíme len vybraných uchádzačov.

S ohľadom na Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Vás prosíme o pripojenie Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Operátor/operátorka výroby

  Dátum pridania: 21.1.2017

  , Životopisy prosíme zasielať mailom, prípadne poštou.
Oslovíme len vybraných uchádzačov.

S ohľadom na Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Vás prosíme o pripojenie Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Predajca digitálnej techniky pre prevádzku Dolný Kubín DIGITALL, J&M - Group, s.r.o.

  Dátum pridania: 21.1.2017

  , Životopis zasielajte na email : jan.sabla@digitall.sk

Asistent projektového oddelenia

  Dátum pridania: 21.1.2017

  , Z prijatých životopisov budeme kontaktovať tých uchádzačov, ktorí svojim vzdelaním a skúsenosťami najviac zodpovedajú našim požiadavkám.
Na osobné stretnutie pozveme len vybraných uchádzačov.

S ohľadom na Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Vás prosíme o pripojenie Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Vedúci Oddelenia športu a športových zariadení Mestského úradu Dolný Kubín

  Dátum pridania: 20.1.2017

 vzdelanie v oblasti športu výhodou , Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z.
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- platné STN
- reprezentatívne vystupovanie – výhodou
- manažérske zručnosti a skúsenosti v riadiacich funkciách – výhodou


Zameranie, odbor:
šport


Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania II. stupňa
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) čestné vyhlásenie o tom, že
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa a v životopise sú pravdivé
2. je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom
3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
4. ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk)
5. súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – vedúci Oddelenia športu a športových zariadení Mestského úradu Dolný Kubín“ poštou do 27.01.2017 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi nie dátum podania na poštovú prepravu).

O mieste a termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Operátor strojov a zariadení

  Dátum pridania: 20.1.2017

  , Pokiaľ Vás ponuka zaujala, pošlite prosím svoj štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku na uvedenú kontaktnú adresu.

POZÝVAŤ BUDEME LEN VYBRATÝCH UCHÁDZAČOV SPĹŇAJÚCICH POŽIADAVKY. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Technológ CNC obrabania

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Pomocný technik

  Dátum pridania: 20.1.2017

 vzdelanie v oblasti elektrotechniky - avšak nie je podmienkou , Hľadáme nového člena nášho kolektívu - pomocného technika, ktorý pripraví techniku a pomôže s jej inštaláciou na evente, skontroluje, uloží a opraví techniku v sklade...ak si sa v tomto popise našiel, neváhaj a pošli nám svoj životopis na emailovú adresu: ekonom@leddisplay.sk

Obchodník divízie Stavba - región TR, MT, RK, DK, NO, TS

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Nákupca (Dolný Kubín)

  Dátum pridania: 20.1.2017

  , V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám prosím svoj životopis. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov o prácu. Pravdepodobný termín pohovorov: december 2016, prípadne január 2017.

Accountant

  Dátum pridania: 20.1.2017

  , Please send your application documents (cover letter, curriculum vitae, certificates) to the given e-mail address.

Obchodný zástupca

  Dátum pridania: 19.1.2017

  , Výberové konanie sa uskutoční v sídle spoločnosti v Ivanke pri Nitre na základe telefonického pozvania.

O termíne výberového konania budú vybraní uchádzači informovaní pracovníkom spoločnosti telefonicky, prípadne e-mailom v dostatočnom časovom predstihu.

Kontaktujeme a na pohovor pozývame iba tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky.

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate automaticky súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, uvedených v životopise, v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje budú použité iba na účel tohto výberového konania a po ukončení výberového konania budú všetky osobné údaje skartované.

Uchádzačom, ktorí budú pozvaní na pohovor, oznámime výsledky výberového konania telefonicky, prípadne e-mailom..

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:
- životopis - zasielajte na uvedenú e-mailovú adresu
- doklad o maximálnom dosiahnutom vzdelaní – prineste osobne na pohovor
- odporúčací list od predchádzajúceho zamestnávateľa – predloženie na pohovore je výhodou

Operátor výroby

  Dátum pridania: 19.1.2017

 

Montážna pracovníčka - výroba káblových zväzkov, Dolný Kubín

  Dátum pridania: 19.1.2017

 

Predavačka - pokladníčka 1/2 úväzok, Dolný Kubín

  Dátum pridania: 19.1.2017

  , životopisy prosím, zasielajte na e-mailovú adresu: mttpraca@gmail.com
vybraní uchádzači budu pozvaní na osobný pohovor.

Predajca motorových vozidiel

  Dátum pridania: 18.1.2017

 

Ponuky 1-20 z 55

Správa ponuky práce

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Hľadám prácu.

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Ponúkam prácu.

Ak máte záujem váš občiansky inzerát upravovať, vymazať alebo chcete pridať firemný inzerát do sekcie Ponúkam prácu registrujte sa na portáli.

Ponuky práce

Ponúkate alebo hľadáte prácu v Dolnom Kubíne a okolí? Využite regionálnu ponuku práce na internete!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Dolný Kubín, Beňová Lehota, Bziny, Istebné, Jasenová, Medzibrodie nad Oravou, Mokraď, Oravská Poruba, Revisné, Vyšný Kubín

Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  • sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
  • obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
  • obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
  • obsahujú obscénny text alebo foto
  • majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
  • ponúkajú drogy alebo zbrane
  • sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
  • obsahujú na priložených fotografiách logá firiem alebo registrované ochranné značky, cenníky, textové informácie, a pod.
  • ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
  • sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
  • obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
  • ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou.
 5. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 6. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 7. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 8. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang